Informácie

Stiahnite si návod na použitie a pokládku keramických dlažieb a obkladov (súbor pdf, 62kB)
Všeobecné obchodné podmienky (súbor pdf, 44kB)

 

Návod na použitie a pokládku keramických dlažieb a obkladov

 

Použitie dlažby v exteriéroch: - terasy, balkóny
chodníky
okolie budov a vchody do budov
a taktiež v interiéroch: - haly, chodby, obývačky a kuchyne bytov
pivnice, sklady, predsiene
reštaurácie, vinárne, pivárne
chaty a chalupy

Výrobky je možné použiť taktiež v záhradnej a drobnej architektúre rodinných domov, obci a miest.

Montáž výrobkov je veľmi jednoduchá. Výrobca doporučuje špárovanie v šírke 3,5-4 mm.

Keramická dlažba sa používa podľa svojho určenia na obkladanie stien a podláh v interiéroch a exteriéroch. Výrobca doporučuje realizovať pokládku pomocou doporučených lepidiel na baze cementu riediteľných vodou. Podklad musí byť pred pokládkou zbavený mechanických nečistôt, suchý a pevný. 

Všetky výrobky je možné rezať rezačkou s karboflexom s diamantovým kotúčom. Nalepené 
výrobky je nevyhnutné zašpárovať buď cementom, alebo klasickou špárovacou hmotou. 

Upozornenie:
Lepenie dlažieb je nutné realizovať na suchý a neznečistený podklad: murivo, omietka, betón, 
kváder a pod. pri teplotách +5 až +30 stupňov Celzia.

Niečo o dlažbách...
Pristúpme k základnému rozdeleniu obkladov a dlažieb, pristavme sa pri najdôležitejších technických charakteristikách, na základe ktorých sa tento sortiment porovnáva. Všetky údaje sú zakomponované do katalógov výrobcov a slúžia na dokonalú orientáciu pri kúpe tovaru.
ROZMERY
Rozmer obkladačky definuje samotný výrobca. Je potrebné uvedomiť si, že pri výrobe sa nedá dosiahnuť absolútna presnosť totožná s uvedeným údajom. Kachlička s deklarovanými rozmermi 20 x 20 cm môže byť 19,85 až 20,15 cm široká. Aby sa predišlo priveľkým rozdielom medzi jednotlivými kusmi, býva každé balenie označené kalibrom bližšie určujúcim reálny rozmer.

HRÚBKA
Je omylom domnievať sa, že hrubší materiál je zároveň tvrdším. Platí to len málokedy. Hrúbka sa uvádza hodnotou v milimetroch, pričom aj v tomto prípade možno hovoriť o odchýlkach ( 9 mm hrubá kachlička môže mať v skutočnosti od 8 do 10 mm). Rovnobežnosť a rovnosť hrán, rovnosť plochy. Aj pri týchto aspektoch platia isté normy, ktoré sa pohybujú do 1 % rozmerov kachličky. Aj mierne krivé alebo prehnuté kusy teda môžu byť v poriadku.
VZHĽAD
Ani kusy zaradené do prvej triedy nemusia byť vždy perfektné. Európske normy povoľujú až 5 % obkladačiek v balení s viditeľnou chybou. Ich reálny počet je rôzny podľa výrobcu.
NASIAKAVOSŤ
Čím nižšia je nasiakavosť, tým dokonalejšie materiál odoláva špine, chemikáliám, ale aj mrazu. Nasiakavosť najkvalitnejších dlažieb sa približuje absolútnej nule.
ODOLNOSŤ PROTI TLAKU
Tento parameter je dôležitý najmä pri dlažbách. Definuje sa v Newtonoch na mm2, prípadne v kilogramoch. V záujme názornosti: 55O kg/cm2 znamená, že na cm2 voľne zavesenej dlažby možno položiť 550 kg bez toho, aby sa zlomila.
TVRDOSŤ
Určuje ju stupnica MOHS (čísla od 1 do 10, kde 10 je diamant - najtvrdší materiál v prírode). Najkvalitnejšie dlažby majú tvrdosť 8 - 9 MOHS.
ODOLNOSŤ PROTI OTERU
Opäť jeden z parametrov dôležitý najmä pri dlažbách. Definuje sa stupnicou 1 - 5, kde 5 znázorňuje najvyššiu odolnosť, pri ktorej dlažbu prakticky nie je možné poškriabať či zodrať. Na bežné použitie v kúpeľni stačí stupeň 3, obytné priestory a kuchyne vyžadujú vyššiu kvalitu, verejné interiéry sú najnáročnejšie.
MRAZUVZDORNOSŤ A ODOLNOST PROTI TEPLOTNÝM VÝKYVOM
Táto vlastnosť je závislá od nasiakavosti materiálu (čím je nasiakavosť nižšia, tým vyššia je mrazuvzdornosť). V našich podmienkach je najbezpečnejšie použiť porcelánové gresy s nasiakavosťou pod 0,5 % (dlažby s vyššou nasiakavosťou sú vhodné len do - 15 oC).
ODOLNOST PROTI ŠPINE A CHEMIKÁLIAM
Vo všeobecnosti platí, že dlažby a obklady sú proti chemikáliám a znečisteniu odolné. Nie je to však striktným pravidlom. Pri nasiakavých kachličkách sa nebezpečenstvo ich znehodnotenia zvyšuje. V žiadnom prípade by keramický materiál nemal prísť do styku s kyselinou fluorovodíkovou.

Vlastnosti obkladov a dlažieb
Odolnosť voči povrchovému opotrebeniu – oteruvzdornosť - PEI
Odolnosť voči povrchovému opotrebeniu – oteruvzdornosť – je schopnosť glazovaných keramických výrobkov bez zmien odolávať predpokladanému zaťaženiu dlažby. Glazované dlažby
sa delia na rôzne triedy odolnosti. Triedy odolnosti glazovaných dlažieb sa určujú podľa EN ISO 10545-7 pri mokrom teste „PEI“. Pomocou častíc z oxidu hlinitého, s oceľovými guličkami a s vodou sa v excentricky obiehajúcej sústave vytvorí umelý oter. Podľa toho, do akej miery sú na testovaných dlažbách voľným okom viditeľné vizuálne zmeny, sa delia do skupín 1 až 5. So zvyšujúcim sa číslom je dlažba odolnejšia, a teda ju možno použiť na viac namáhané miesta.
OZNAČENIE MOŽNOSTI POUŽITIA
PEI 1 na podlahy bez možnosti poškrabania a pre mäkkú obuv napr. kúpeľne, spálne, bytové WC, obklady bazénov a stien
PEI 2 na podlahy zriedka vystavené uvedenému znečisteniu a pre bežnú obuv napr. obytné priestory okrem vstupných a im podobným priestorom
PEI 3 na podlahy vystavené častejšiemu znečisteniu napr. v bytoch a v rodinných domoch s výnimkou vstupov; dlažba s týmto stupňom oteruvzdornosti je určená pre predsiene, lodžie, balkóny, chodby, kuchyne v bytoch, hotelové izby, sanitárne a terapeutické miestnosti v nemocniciach
PEI 4 do priestorov, kde je frekvencia chodcov intenzívna a znečistenie je silnejšie napr. vnútorné priestory administratívnych budov, chodby hotelov, obchodné priestory a kancelárie
PEI 5 na podlahy vysoko namáhané oterom a znečisťovaním napr. obchody, reštaurácie, schodiská hotelov
Pozn. dlažby s vyšším stupňom oteruvzdornosti je možné použiť aj na miestach, ktoré vyžadujú nižší stupeň oteruvzdornosti (napr. dlažbu s PEI 5 na miesto, ktoré vyžaduje min. PEI 3 – byty, rodinné domy).
Protišmykovosť - R
Ide o jednu z najdôležitejších povrchových vlastností keramických dlažieb, ktorá určuje vhodnosť
použitia vybraného typu dlažieb do konkrétnych priestorov na zabezpečenie bezpečného pohybu osôb.

Pre pracovné plochy ( DIN 51 130) sa metodikou BGR 181 delia dlažby s prostišmykom na skupiny:
OZNAČENIE UHOL SKLZU POUŽITIE
R 9 6° - 10° vnútorné plochy a plochy určené na odpočinok, kantýny, chodby v úradoch a školách
R 10 10° - 19° sklady, malé kuchyne, sanitárne priestory
R 11 19° - 27° školské kuchyne, umývacie linky, práčovne, brúsiarne, vonkajšie schody
R 12 27° - 35° veľkokuchyne, montážne jamy, mliekárne
R 13 > 35 ° rafinérie tukov, jatky, koželužne
Pre podlahy (DIN 51 097), po ktorých sa chodí bosou nohou, sú stanovené skupiny:
A > 12 ° chodby, po ktorých sa chodí naboso, prezliekárne
B > 18 ° verejné sprchy, okolie bazénov, brodiská, schody
C > 24 ° schody pod vodou, šikmé okraje bazénov, štarovacie bloky
Mrazuvzdornosť
Pre obklady a dlažby na vonkajšie použitie je potrebné používať mrazuvzdorné keramické dlažby,
ktoré sú odolné voči dlhodobému pôsobeniu mrazu a poveternostným vplyvom. Odolnosť voči mrazu sa testuje pomocou vopred určených cyklov zmrazovania a rozmrazovania a to pri podmienkach stanovených podľa normy EN ISO 10545-12. Nízka nasiakavosť obkladov a dlažieb je najlepším predpokladom dokonalej mrazuvzdornosti. Pórovité obklady nie sú mrazuvzdorné a sú určené výhradne na použitie v interiéri. Pre podlahy v exteriéroch doporučujeme vysoko odolné neglazované alebo glazované dlažby podľa EN 14411 Bla.
Rettifikácia
V štandardnom procese výroby obkladov a dlažieb dochádza k 8 - 12 % zmršteniu hmoty výrobkov. Z tohto dôvodu norma pripúšťa až + - 0,5 % toleranciu rozmeru obkladu alebo dlažby, čo napr. pri
dĺžke hrany 30 cm je + - 1,5 mm. Proces odstránenie tohto technického nedostatku sa nazýva rektifikácia.
Rektifikácia je orezávanie obkladov a dlažieb diamantovou pílou s toleranciou 0,2 mm. Je to nadštandardný výrobný proces zabezpečujúci dokonalú rozmerovú presnosť a premieta sa do ceny výrobku. Táto vysoká kvalita výrobkov je z praktického hľadiska zárukou dokonalej pokládky.


Kontakt:
ITALIA AGENCY, s.r.o.
ul. Svornosti 50
Bratislava
www.vasadlazba.eu
mail@italiaagency.sk

 

Otváracia doba

Sme Vám k dispozícii v nasledujúcich hodinách.

Pondelok:
08:00 - 16:30
Utorok:
08:00 - 16:30
Streda:
08:00 - 16:30
Štvrtok:
08:00 - 16:30
Piatok:
08:00 - 16:30
Sobota:
dohodou
Nedeľa:
dohodou
Od pondelka do nedeľe na základe dohody aj mimo otváracích hodín.

Kto sme?

Údaje našej firmy.

ITALIA AGENCY, s.r.o.
ul. Svornosti 50
Bratislava

IČO: 31331271
IČ DPH : 2020318927

e-mail: mail@italiaagency.sk
web: www.vasadlazba.eu

tel: +421-915-754 388
mob: +421-905-702 295